Tag: ujmowanie znaczenia

Jak zdać maturę z matematyki na poziomie podstawowym? Z tą książką poradzisz sobie bez problemu. Jeszcze masz czas :-).

Antypersonifikacja
(też: antiprosopopoeia)

Przedstawienie człowieka jako rzeczy nieożywionej

Litota
(też: antenantiosis, diminutio)

Osłabienie wydźwięku określenia poprzez zastąpienie go jego zaprzeczonym antonimem.

Tapeinoza

Nadanie obiektowi przesadnie pospolitej nazwy.

Anesis

Dodanie do wypowiedzi zdania, które zmniejsza jej ważność.
Subskrybuj Tag: ujmowanie znaczenia