Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz urodził się w 1798 roku w Nowogródku na Litwie. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie zainteresował się literaturą i historią. W 1822 roku opublikował swoje pierwsze dzieło literackie - "Ballady i romanse". W 1828 roku wydał dzieło "Konrad Wallenrod", a w 1834 roku opublikował "Pana Tadeusza". W 1834 roku wyjechał na emigrację do Francji, gdzie napisał m.in. "Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego". Zmarł w 1855 roku w Stambule. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych polskich poetów.

Figury retoryczne tego autora

Przerwał je starzec, trzęsąc wzniesioną prawicą:
Nie masz zgody, Mopanku, pomiędzy Soplicą
I krwią Horeszków; (...)

Pan Tadeusz Homoioptoton końcówki deklinacyjne w narzędniku