Jan Kochanowski

Polski poeta i przedstawiciel epoki renesansu. Urodził się w 1530 r. Sycynie w województwie mazowieckim. Kształcił się w Akademii Krakowskiej. Decydujące znaczenie dla jego rozwoju intelektualnego oraz artystycznego miały jednak studia w Padwie, znaczącym ośrodku kultury renesansowej. Jego twórczość charakteryzuje się różnorodnością gatunków literackich, od pieśni i fraszek po tragedie i sonety. Najbardziej znane utwory Kochanowskiego to "Treny", "Pieśni" oraz "Odprawa posłów greckich".

Figury retoryczne tego autora

Kto mi wiary dać nie chce, daj ją oku swemu
A przypatrz sie stworzeniu pilnie tak pięknemu:
Taka jeszcze nie była za dawnego wieku,
Aniołowi podobna barziej niż człowieku.
Raj tam, gdzie ona siedzi, a którędy mija,
Za jej stopami róża wstawa i lelija;
Jej k woli piękne drzewa dają cień sowity
Nie chcąc, aby ją letni żegł ogień obfity.
A ona, myśl wspaniałą znosząc z układnością (...),