Władysław z Gielniowa

Władysław z Gielniowa (również Ładysław Jan z Gielniowa lub Władysław Gielniowczyk) to polski poeta-pieśniarz średniowieczny, kaznodzieja, bernardyn i błogosławiony Kościoła katolickiego. Urodził się około 1440 roku w Gielniowie k. Przysuchy. Na chrzcie otrzymał imię Marcin. W 1462 roku rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej, lecz wkrótce przerwał naukę i wstąpił do zakonu bernardynów i przybrał za patrona św. Wawrzyńca.

Figury retoryczne tego autora

Augustus kiedy krolował,

Wszytkiemu światu panował;
Świat wszystek popisać kazał
A czynsz od każdej głowy brał.

Betleem, miasto niewielgie,
Miało goście tedy mnogie;
Tamo Jozef z swoją oblubienicą
Poszedł z Maryją brzemienną.

Ci, iże ubodzy byli,
Gospody w mieście nie mieli,
Przeto do stajniej stąpili,
Tamo w ubostwie mieszkali.

Dziewica tedy przeczysta
Porodziła Jezu Krysta;
W poł nocy się Bog narodził,
A wszystek świat uwiesielił. (...)