Afirmacja

Afirmacja (łac. affirmatio) – w ogólnym ujęciu jest to potwierdzenie prawdziwości danego twierdzenia. Afirmacja staje się figurą retoryczną z chwilą, gdy nie jest już prostym potwierdzeniem faktu lub odpowiedzią na pytanie.

Rozmówca może na przykład wykorzystać w argumentacji pewną tezę, co do której jest w pełni przekonany pomimo, że z nikim jej nie przedyskutował (np. z racji, że jestem najinteligentniejszy z was, to ja poprowadzę dzisiejsze spotkanie).

Angielska nazwa
affirmation