Akolouthos

Akolouthos – wymiana słowa A na zbliżone znaczeniowo słowo B w taki sposób, że A jest w takiej samej relacji do B, jak B do A (innymi słowy A i B są dwustronnymi synonimami i można stosować je zamiennie). Przeciwieństwo to anacolouthos.

Przykłady

Marek biegł do domu, a Anna spieszyła się do pracy 

zamienione na 

Marek spieszył się do domu, a Anna biegła do pracy.

Angielska nazwa
acoloutha
Tagi