Aluzja

Aluzja (łac. allusio) – figura retoryczna polegająca na nawiązaniu do czegoś nie wprost, ukryciu pewnej myśli w sposób na tyle oczywisty, aby odbiorca domyślił się jej istnienia. Aluzję chętnie stosowano w czasach komunizmu, jako receptę na wszechobecną cenzurę.

Przykłady

Fabryka małp, fabryka psów
Rezerwat dzikich stworzeń
Zajadłych tak, że nawet Bóg
I Bóg im nie pomoże

Lady Pank Fabryka małp tytułowa fabryka małp to aluzja do PRLu