Antimereia

Antimereia (z gr. zamiast części) – figura retoryczna niewymieniana w polskich źródłach, jej pierwsze angielskie definicje pochodzą z końca XVI w. Polega na podstawieniu jednej części mowy zamiast drugiej (najczęściej rzeczownika "nagiętego" do użycia jako czasownik). Na naszym gruncie często stosuje się tę figurę do tworzenia karykaturalnych czasowników pochodzących od imion.

Przykładem może być tytuł prasowy Czym zgrzesił Grzesio odnoszący się do jednego z polityków.

Angielska nazwa
Anthimeria