Antisagoge

Antisagoge* – figura retoryczna polegająca na przytoczeniu pewnej hipotetycznej sytuacji w celu przedstawienia ewentualnych konsekwencji – nagrody lub kary.

Według niektórych definicji figura ta ma nieco inne znaczenie i jest równoważna wyznaniu.

Przykłady w literaturze

Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im - oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu.

(Biblia Tysiąclecia, Pwt 30, 16-18)

* Brak polskiego tłumaczenia terminu.