Antymetateza

Antymetateza (łac. reversio) – figura retoryczna polegająca na powtórzeniu tych samych składników wyrażenia w innym porządku i w zmienionych związkach gramatycznych. Wynikowa konstrukcja różni się znaczeniem od konstrukcji wyjściowej pomimo składania się z tych samych wyrazów (np. jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie).

Przykład

Inny stan racji,
niż racja stanu,
inny plan plonu,
inny plon planu.

(Stanisław Jerzy Lec, Myśli nieuczesane)

Alternatywne nazwy
Odwrotnia
Antymetabola
Antymetalepsja