Antymetateza

(też: Odwrotnia, Antymetabola, Antymetalepsja)

Antymetateza (łac. reversio) – figura retoryczna polegająca na powtórzeniu tych samych składników wyrażenia w innym porządku i w zmienionych związkach gramatycznych. Wynikowa konstrukcja różni się znaczeniem od konstrukcji wyjściowej pomimo składania się z tych samych wyrazów (np. jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie).

Przykład

Inny stan racji,
niż racja stanu,
inny plan plonu,
inny plon planu.

(Stanisław Jerzy Lec, Myśli nieuczesane kup)