Asyndeton

Asyndeton (gr. asýnthetos) – figura retoryczna polegająca na celowym omijaniu spójników pomiędzy zdaniami lub częściami zdań. Porównaj ją z brachylogią, polegającą na zastosowaniu krótkich, pospiesznych serii zdań.

Przykłady

Nie ciężka maszyna zziajana, zdyszana,
Lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana.

(Julian Tuwim, Lokomotywa)

Jedzą, piją, lulki palą,
Tańce, hulanka, swawola;
Ledwie karczmy nie rozwalą,
Cha cha, chi chi, hejza, hola!

(Adam Mickiewicz, Pani Twardowska)

Alternatywne nazwy
acervatio dissoluta