Commoratio

Commoratio – wywodząca się z antyku figura myśli, polegająca na ciągłym powracaniu do pewnego mocnego argumentu lub idei.

Przykład

O, przyjaciele! Rzymianie! rodacy!
Obywatele! dajcie posłuchanie!
Przychodzę grzebać, nie chwalić Cezara.
Złe, które człowiek zdziała, trwa i po nim,
A dobre często razem z nim się grzebie...
Tak niech z Cezarem będzie. Zacny Brutus
Mówi, że Cezar zbyt był władzy chciwy;
Jeśli tak było, ciężka to przewina
I ciężko Cezar ją odpokutował.
Tu, z przyzwolenia Brutusa i tamtych,
Bo Brutus wielce jest czcigodnym mężem,
I tamci wszyscy, wszyscy są czcigodni...
Przychodzę mówić przy zwłokach Cezara.
On mi był druhem, wiernym, szczerym dla mnie,
Lecz Brutus mówi, że był władzy chciwy,
A Brutus wielce jest czcigodnym mężem!

(William Shakespeare, Juliusz Cezar, przemówienie Marka Antoniusza na pogrzebie Cezara)

Alternatywne nazwy
epimone