Contrarium

Contrarium (łac. odwrotność, przeciwieństwo) – figura retoryczna, odmiana antytezy, polegająca na zestawieniu dwóch przeciwstawnych stwierdzeń w taki sposób, że jedno służy udowodnieniu drugiego. Definicja ta jest nieco mętna, niektóre źródła określają contrarium jako operowanie sprzecznościami w taki sposób, żeby zasugerować odpowiedź na zadane pytanie.

Przykłady

Czy można spodziewać się, że człowiek nieprzychylny własnym interesom będzie przychylny interesom innych?

Wytłumacz mi, dlaczego niewierny przyjaciel miałby być honorowym wrogiem?

Czy powinniśmy się bać walki z nimi na równinach, skoro przegoniliśmy ich z gór?

(powyższe przykłady pochodzą z Ad Herennium)