Epanalepsa

Epanalepsa (gr. epanalepsis) – figura stylistyczna polegająca na powtórzeniu danego elementu nie bezpośrednio, ale po innych wyrazach wtrąconych. Podtrzymuje ona ciąg wypowiedzi.

Przykłady

Konia, zawołał Rejent, stawię konia z rzędem

(A. Mickiewicz, Pan Tadeusz).

Typowym przykładem epanalepsy jest zaczynanie i kończenie zdania tym samym wyrazem:

Zostań Księżycu zostań
Pozłoć się jeszcze pozłoć
Trudne jest każde z rozstań
Licho ten świt przyniosło

(W. Dąbrowski, Zostań Księżycu)

Alternatywne nazwy
powtórzenie bezpośrednie
repetitio