Epizeugma

Epizeugma (z gr. połączony na początku) – figura retoryczna polegająca na przesunięciu orzeczenia na sam początek lub koniec zdania (np. idą ulicą, dwoje ludzi połączonych uczuciem zamiast dwoje połączonych uczuciem ludzi idzie ulicą).