Etiologia

Etiologia (z gr. aitiologia = znajdowanie przyczyny) – figura polegająca na wytłumaczeniu przyczyny pewnego zjawiska lub przedstawieniu przekonywujących argumentów w celu poparcia swojej tezy.

Przykłady

Nie chcę też, byście nie wiedzieli, bracia, że wiele razy miałem zamiar przybyć do was - ale aż dotąd doznawałem przeszkód - aby zebrać nieco owocu także wśród was, podobnie jak wśród innych pogan. Jestem przecież dłużnikiem tak Greków, jak i barbarzyńców, tak uczonych, jak i niewykształconych. Przeto, co do mnie, gotów jestem głosić Ewangelię i wam, mieszkańcom Rzymu.

(Biblia Tysiąclecia, Rz 1,13., św. Paweł tłumaczy się, dlaczego nie odwiedzał Rzymu)

Albowiem nie od [wypełnienia] Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary. Jeżeli bowiem dziedzicami stają się ci, którzy się opierają na Prawie, to wiara straciła znaczenie, a obietnica pozostała bez skutku.

(Biblia Tysiąclecia, Rz 4,13)

Alternatywne nazwy
redditio causae
Angielska nazwa
etiology