Hendiadys

Hendiadys (gr. hén diá dyoín = jeden przez dwa) – figura stylistyczna polegająca na przedstawieniu jednego pojęcia przez dwa wyrazy połączone współrzędnym spójnikiem. Hendiadys jest charakterystyczny dla literatury klasycznej i hebrajskiej, na wiele jego zastosowań możemy natknąć się w Biblii (o ile oczywiście pozwala na to tłumaczenie).

Przykłady

  • Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami zamiast bystrymi odpowiedziami.
  • A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy zamiast mocy ducha.