Hypallage

Hypallage – figura retoryczna polegająca na przeniesieniu znaczenia z jednego składnika wypowiedzi na drugi, pomieszaniu kolejności, w której składniki wypowiedzi oddziałują na siebie (np. szczęśliwy poranek – poranki nie mają uczuć, określenie zostało przeniesione z osób szczęśliwych o tej porze).

Przykłady

Oko ludzkie nie słyszało, ucho ludzkie nie widziało,
ręka ludzka niezdolna posmakować, język pojąć,
a serce wypowiedzieć, co mi się śniło.

(William Szekspir, Sen nocy letniej)