Indignatio

Indignatio – figura retoryczna polegająca na gwałtownym wyrażeniu swoich uczuć w wyniku głębokiego oburzenia. Często przybiera postać wykrzyknienia i w bezpośredni sposób atakuje oponenta.

Przykłady

Co ciekawe, wiele przykładów Indognatio odnajdziemy w Nowym Testamencie:

Lecz przeciwstawił się im Elimas - mag (tak bowiem tłumaczy się jego imię), usiłując odwieść prokonsula od wiary. Ale Szaweł, który także zwie się Paweł, napełniony Duchem Świętym spojrzał na niego uważnie i rzekł: «O, synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pańskich? Teraz dotknie cię ręka Pańska: będziesz niewidomy i przez pewien czas nie będziesz widział słońca»

(Biblia Tysiąclecia, Dz 13:10, św. Paweł stosuje indignatio przy oskarżaniu domniemanego maga)

W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!»

(Biblia Tysiąclecia, J 2:14, Jezus czyści świątynie z kupców)

Alternatywne nazwy
aganactesis