Malapropizm

Malapropizm (fr. mal-à-propos – nie w porę) – figura będąca jednocześnie błędem językowym. Polega na omyłkowej zamianie słowa na jego podobny brzmieniowo odpowiednik, mający zupełnie inne znaczenie. Często prowadzi do komicznych sytuacji, w których dana osoba nieświadomie lub wskutek swojej niewiedzy używa danego wyrazu w niewłaściwym kontekście.

Przykłady

— Poproszę episkopat
— Chyba epidiaskop...
— Proszę pana, to ja podejmuję diecezję!
— Chyba decyzję...
— Niech się pan nie wymądrza, to ja byłam w szkole prymasem!

(kawał o blondynce w sklepie ;-))

Kamerun grał z ikrą bożą.

(komentarz Jerzego Klechty)

Alternatywne nazwy
Acyrologia