Pareneza

Pareneza (gr. paraínesis = zachęcanie) – figura retoryczna polegająca na poradzie lub napomnieniu, często w formie ostrzeżenia przed nadchodzącym złem.

Przykłady

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach.

(Biblia Tysiąclecia, Mt 7,15)

Ale dziś stoimy na skraju przepaści. To najbardziej przerażająca chwila w mojej ministerialnej karierze, ale przez to jednocześnie najbardziej wzniosła. Przyszłe pokolenia sądzą nas według naszych czynów lub ich braku.

(Radosław Sikorski, Berlin, 28 listopada 2011 r.)

Alternatywne nazwy
admonitio
sapienta
Angielska nazwa
paraenesis