Syllepsis

Syllepsis – figura retoryczna, złożona odmiana zeugmy. Element nadrzędny [A] odnosi się w niej do dwóch lub więcej elementów podrzędnych [B i C], jednak A ma inne znaczenie w stosunku do B, niż w stosunku do C (np. kupił jej historię i piwo – w tym przypadku kupić historię to idiom nie mający nic wspólnego z handlem). Syllepsis świetnie uwypukla poetycką wieloznaczność słów.

Alternatywne nazwy
Zeugma złożona