Trop

Trop (gr. tropos) to zamiana jednego wyrażenia innym, w celu osiągnięcia określonego efektu – wzmocnienia przekazu, zwiększenia ozdobności lub uzyskania głębszej obrazowości. Głównymi rodzajami tropów są metafora i metonimia.