Tag: łagodzenie

Antanagoga
(też: compensatio)

Przedstawienie w pozytywnym świetle negatywnej sytuacji.

Anangeon

Usprawiedliwianie się koniecznością lub nieuchronnością zdarzeń.

Peryfraza
(też: omówienie, circumlocutio)

Zastąpienie danego wyrazu lub frazy różnoważnikiem znaczeniowym.

Eufemizm

Delikatne słowo zastępujące inne – drastyczniejsze.
Subskrybuj Tag: łagodzenie