Tag: argumentacja

Contrarium

Zestawienie dwóch przeciwstawnych stwierdzeń tak, że jedno służy udowodnieniu drugiego.

Wyznanie
(też: confessio, paromologia)

Przyznanie się do słabości, a następnie wyeksponowanie cechy pozytywnej.

Antisagoge

Przytoczenie hipotetycznej sytuacji w celu przedstawienia ewentualnych konsekwencji.

Antanagoga
(też: compensatio)

Przedstawienie w pozytywnym świetle negatywnej sytuacji.

Anangeon

Usprawiedliwianie się koniecznością lub nieuchronnością zdarzeń.

Anacoenosis
(też: Anakoinoun)

Zapytanie publiczności o zdanie.

Etiologia
(też: redditio causae)

Wytłumaczenie przyczyny pewnego zjawiska.

Accusatio

Bezpośrednie wytknięcie oponentowi jego wad.

Tu quoque
(też: Accusatio adversa, Anticategoria)

Odwrócenie oskarżenia z powrotem w stronę oskarżyciela.

Uprzedzenie
(też: prolepsis, procatalepsis)

Wczucie się mówcy w rolę widowni.
Subskrybuj Tag: argumentacja