argumentacja

Figury stylistyczne

Zestawienie dwóch przeciwstawnych stwierdzeń tak, że jedno służy udowodnieniu drugiego.
Alternatywne nazwy
confessio
paromologia
Przyznanie się do słabości, a następnie wyeksponowanie cechy pozytywnej.
Przytoczenie hipotetycznej sytuacji w celu przedstawienia ewentualnych konsekwencji.
Alternatywne nazwy
compensatio
Przedstawienie w pozytywnym świetle negatywnej sytuacji.
Usprawiedliwianie się koniecznością lub nieuchronnością zdarzeń.
Alternatywne nazwy
Anakoinoun
Zapytanie publiczności o zdanie.
Alternatywne nazwy
redditio causae
Wytłumaczenie przyczyny pewnego zjawiska.
Alternatywne nazwy
Accusatio adversa
Anticategoria
Odwrócenie oskarżenia z powrotem w stronę oskarżyciela.
Alternatywne nazwy
prolepsis
procatalepsis
Wczucie się mówcy w rolę widowni.