atak

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
antiprosopopoeia
Przedstawienie człowieka jako rzeczy nieożywionej
Alternatywne nazwy
aganactesis
Gwałtowne wyrażenie swoich uczuć w wyniku głębokiego oburzenia.
Alternatywne nazwy
Accusatio adversa
Anticategoria
Odwrócenie oskarżenia z powrotem w stronę oskarżyciela.