Tag: atak

Antypersonifikacja
(też: antiprosopopoeia)

Przedstawienie człowieka jako rzeczy nieożywionej

Indignatio
(też: aganactesis)

Gwałtowne wyrażenie swoich uczuć w wyniku głębokiego oburzenia.

Accusatio

Bezpośrednie wytknięcie oponentowi jego wad.

Tu quoque
(też: Accusatio adversa, Anticategoria)

Odwrócenie oskarżenia z powrotem w stronę oskarżyciela.
Subskrybuj Tag: atak