błąd

Figury stylistyczne

Zaburzenie koordynacji pomiędzy poszczególnymi członami zdania złożonego.
Zniekształcenie budowy składniowej zdania.
Alternatywne nazwy
amfibologia
Wprowadzenie dwuznaczności poprzez manipulację składnią lub gramatyką.
Alternatywne nazwy
alleotheta
allage
Zmiana formy gramatycznej przy zachowaniu znaczenia wypowiedzi.
Alternatywne nazwy
Acyrologia
Omyłkowa zamiana słowa na jego podobny brzmieniowo odpowiednik.
Użycie słowa w nieprawidłowy i nielogiczny sposób.