Tag: błąd

Anapodoton

Zaburzenie koordynacji pomiędzy poszczególnymi członami zdania złożonego.

Anakolut

Zniekształcenie budowy składniowej zdania.

Amfibolia
(też: amfibologia)

Wprowadzenie dwuznaczności poprzez manipulację składnią lub gramatyką.

Enallage
(też: alleotheta, allage)

Zmiana formy gramatycznej przy zachowaniu znaczenia wypowiedzi.

Malapropizm
(też: Acyrologia)

Omyłkowa zamiana słowa na jego podobny brzmieniowo odpowiednik.

Katachreza

Użycie słowa w nieprawidłowy i nielogiczny sposób.
Subskrybuj Tag: błąd