Tag: czas

Anamneza
(też: recordatio)

Przywoływanie przeszłych wydarzeń, motywów i postaci.

Ampliatio

Używaniu nazwy obiektu zanim została ona nadana.

Metalepsja
(też: transumptio)

Zastąpienie wyrazu innym, pozostającym w odległym powiązaniu.
Subskrybuj Tag: czas