czas

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
recordatio
Przywoływanie przeszłych wydarzeń, motywów i postaci.
Używaniu nazwy obiektu zanim została ona nadana.
Alternatywne nazwy
transumptio
Zastąpienie wyrazu innym, pozostającym w odległym powiązaniu.