dodawanie

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
acervatio iuncta
Zastosowaniu wielu takich samych, nadmiarowych spójników.
Grupa figur z obszaru językoznawstwa, odnoszących się do manipulacji w obszarze pojedynczych wyrazów.
Dodanie do wypowiedzi zdania, które stopniuje dramatyzm.
Dodanie do wypowiedzi zdania, które zmniejsza jej ważność.
Alternatywne nazwy
adnexio
Odniesienie elementu nadrzędnego do elementów podrzędnych.
Alternatywne nazwy
Hyperbaton
Dodanie do zdania, które wydaje się skończone, zaskakującego elementu.
Dodanie do rzeczownika wyrazu go określającego.