Tag: dodawanie

Polisyndeton
(też: acervatio iuncta)

Zastosowaniu wielu takich samych, nadmiarowych spójników.

Metaplazm

Grupa figur z obszaru językoznawstwa, odnoszących się do manipulacji w obszarze pojedynczych wyrazów.

Epitasis

Dodanie do wypowiedzi zdania, które stopniuje dramatyzm.

Anesis

Dodanie do wypowiedzi zdania, które zmniejsza jej ważność.

Zeugma
(też: adnexio)

Odniesienie elementu nadrzędnego do elementów podrzędnych.

Epifraza
(też: Hyperbaton)

Dodanie do zdania, które wydaje się skończone, zaskakującego elementu.

Epitet

Dodanie do rzeczownika wyrazu go określającego.
Subskrybuj Tag: dodawanie