dwuznaczność

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
refractio
antanaklaza
antistasis
Powtórzenie wyrazu wraz ze zmianą jego znaczenia.
Alternatywne nazwy
amfibologia
Wprowadzenie dwuznaczności poprzez manipulację składnią lub gramatyką.
Użycie wyrazu w sposób zupełnie przeciwny do jego znaczenia.