ekspresja

Ekspresja jest jednym z podstawowych celów używania figur retorycznych. Bez niej wypowiedzi poetyckie i płomienne przemowy nie wzbudzałyby żadnych emocji.

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
ogarnienie
pars pro toto
Określanie całości przez część.
Sprzeczność pomiędzy dosłownym, a zamierzonym znaczeniem wypowiedzi.
Alternatywne nazwy
Contrapositum
Antyteton
Kształtowanie zdania z elementów znaczeniowo przeciwstawnych.