Tag: fonetyka

Onomatopeja
(też: dźwiękonaśladownictwo)

Imitowanie zjawisk akustycznych za pomocą dźwięków mowy.
Subskrybuj Tag: fonetyka