fonetyka

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
dźwiękonaśladownictwo
Imitowanie zjawisk akustycznych za pomocą dźwięków mowy.