Tag: gramatyka

Anakolut

Zniekształcenie budowy składniowej zdania.

Amfibolia
(też: amfibologia)

Wprowadzenie dwuznaczności poprzez manipulację składnią lub gramatyką.

Enallage
(też: alleotheta, allage)

Zmiana formy gramatycznej przy zachowaniu znaczenia wypowiedzi.
Subskrybuj Tag: gramatyka