Tag: inwektywa

Accusatio

Bezpośrednie wytknięcie oponentowi jego wad.

Abominatio
(też: fastidium)

Wyrażenie pogardy, wstrętu do danej osoby, obiektu lub zjawiska.
Subskrybuj Tag: inwektywa