Tag: irytacja

Antyfraza
(też: dictio contrarium significans)

Użycie wypowiedzi, której sens jest odwróceniem dosłownego znaczenia.

Sarkazm
(też: amara irrisio)

Naśmiewanie się, szyderstwo, użycie spotęgowanej ironii.

Indignatio
(też: aganactesis)

Gwałtowne wyrażenie swoich uczuć w wyniku głębokiego oburzenia.

Kakofonia
(też: turpiloquum, turpis loquutio)

Mowa celowo prymitywna lub posiadająca irytującą fonetykę.
Subskrybuj Tag: irytacja