irytacja

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
dictio contrarium significans
Użycie wypowiedzi, której sens jest odwróceniem dosłownego znaczenia.
Alternatywne nazwy
amara irrisio
Naśmiewanie się, szyderstwo, użycie spotęgowanej ironii.
Alternatywne nazwy
aganactesis
Gwałtowne wyrażenie swoich uczuć w wyniku głębokiego oburzenia.
Alternatywne nazwy
turpiloquum
turpis loquutio
Mowa celowo prymitywna lub posiadająca irytującą fonetykę.