Tag: kontrowersja

Afirmacja

Potwierdzenie prawdziwości danego twierdzenia.
Subskrybuj Tag: kontrowersja