łagodzenie

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
compensatio
Przedstawienie w pozytywnym świetle negatywnej sytuacji.
Usprawiedliwianie się koniecznością lub nieuchronnością zdarzeń.
Alternatywne nazwy
omówienie
circumlocutio
Zastąpienie danego wyrazu lub frazy różnoważnikiem znaczeniowym.
Delikatne słowo zastępujące inne – drastyczniejsze.