leksykalne środki stylistyczne

Figury stylistyczne

Delikatne słowo zastępujące inne – drastyczniejsze.