Tag: metryka i wersyfikacja

Metabola

Powtórzenie danej myśli za pomocą innych określeń.

Epifora
(też: epistrofa, conversio)

Użycie tego samego słowa na końcu kolejnych segmentów wypowiedzi.

Onomatopeja
(też: dźwiękonaśladownictwo)

Imitowanie zjawisk akustycznych za pomocą dźwięków mowy.

Kakofonia
(też: turpiloquum, turpis loquutio)

Mowa celowo prymitywna lub posiadająca irytującą fonetykę.

Symploka
(też: circulo rhetorica, complexio)

Połączenie anafory z epiforą.

Anafora
(też: Epanafora, Adjectio, Repetitio)

Użycie tego samego słowa na początku kolejnych segmentów wypowiedzi.

Akrostych

Ukrycie komunikatu w regularnie rozłożonych literach.

Abecedariusz
(też: Akrostych alfabetyczny)

Odmiana akrostychu, w której litery układają alfabetycznie.

Polisyndeton
(też: acervatio iuncta)

Zastosowaniu wielu takich samych, nadmiarowych spójników.

Asyndeton
(też: acervatio dissoluta)

Celowe omijaniu spójników pomiędzy zdaniami.

Strony

Subskrybuj Tag: metryka i wersyfikacja