motywacja

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
hypofora
Zadanie pytania i odpowiedzenie sobie na nie.
Nakłonienie innych do działania poprzez groźbę lub przestrogę.