Tag: motywacja

Antyhypofora
(też: hypofora)

Zadanie pytania i odpowiedzenie sobie na nie.

Ekshortacja

Nakłonienie innych do działania poprzez groźbę lub przestrogę.
Subskrybuj Tag: motywacja