Tag: nacisk

Afirmacja

Potwierdzenie prawdziwości danego twierdzenia.

Ekshortacja

Nakłonienie innych do działania poprzez groźbę lub przestrogę.
Subskrybuj Tag: nacisk