Tag: obce języki

Egzotyzm

Użycie słowa obcego gdy polski odpowiednik jest niedostępny.

Makaronizm

Przepełnienie wypowiedzi obcymi wyrazami i zwrotami.

Barbaryzm

Użycie słowa, wyrażenia lub konstrukcji składniowej z obcego języka.
Subskrybuj Tag: obce języki