obce języki

Figury stylistyczne

Użycie słowa obcego gdy polski odpowiednik jest niedostępny.
Przepełnienie wypowiedzi obcymi wyrazami i zwrotami.
Użycie słowa, wyrażenia lub konstrukcji składniowej z obcego języka.