odrzucenie

Figury stylistyczne

Udawana odmowa czegoś, czego tak naprawdę chcemy.