opinia

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
Anakoinoun
Zapytanie publiczności o zdanie.
Alternatywne nazwy
adjudicatio
Zacytowanie fragmentu tekstu i opatrzenie go krótkim komentarzem.