Tag: opisywanie

Peryfraza
(też: omówienie, circumlocutio)

Zastąpienie danego wyrazu lub frazy różnoważnikiem znaczeniowym.

Epitet

Dodanie do rzeczownika wyrazu go określającego.
Subskrybuj Tag: opisywanie