opisywanie

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
omówienie
circumlocutio
Zastąpienie danego wyrazu lub frazy różnoważnikiem znaczeniowym.
Dodanie do rzeczownika wyrazu go określającego.