Tag: ortografia

Asyndeton
(też: acervatio dissoluta)

Celowe omijaniu spójników pomiędzy zdaniami.

Metaplazm

Grupa figur z obszaru językoznawstwa, odnoszących się do manipulacji w obszarze pojedynczych wyrazów.
Subskrybuj Tag: ortografia