ostrzeganie

Figury stylistyczne

Przytoczenie hipotetycznej sytuacji w celu przedstawienia ewentualnych konsekwencji.
Alternatywne nazwy
admonitio
sapienta
Porada lub napomnienie.