Tag: ostrzeganie

Antisagoge

Przytoczenie hipotetycznej sytuacji w celu przedstawienia ewentualnych konsekwencji.

Pareneza
(też: admonitio, sapienta)

Porada lub napomnienie.
Subskrybuj Tag: ostrzeganie