Tag: ożywianie

Personifikacja
(też: prosopopoeia, uosobienie)

Nadawanie ludzkich cech zwierzętom, rośliom, ideom i przedmiotom nieożywionym.

Antypersonifikacja
(też: antiprosopopoeia)

Przedstawienie człowieka jako rzeczy nieożywionej

Antropopatia
(też: condescensio, humanus affectus)

Przypisywanie ludzkich cech i uczuć obiektom świata pozaludzkiego.

Hypallage

Przeniesienie znaczenia z jednego składnika wypowiedzi na drugi.

Animizacja
(też: Ożywienie)

Przypisywanie martwym przedmiotom właściwości żywych istot.
Subskrybuj Tag: ożywianie