ożywianie

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
prosopopoeia
uosobienie
Nadawanie ludzkich cech zwierzętom, rośliom, ideom i przedmiotom nieożywionym.
Alternatywne nazwy
antiprosopopoeia
Przedstawienie człowieka jako rzeczy nieożywionej
Alternatywne nazwy
condescensio
humanus affectus
Przypisywanie ludzkich cech i uczuć obiektom świata pozaludzkiego.
Przeniesienie znaczenia z jednego składnika wypowiedzi na drugi.
Alternatywne nazwy
Ożywienie
Przypisywanie martwym przedmiotom właściwości żywych istot.