pogarda

Figury stylistyczne

Alternatywne nazwy
antiprosopopoeia
Przedstawienie człowieka jako rzeczy nieożywionej
Alternatywne nazwy
amara irrisio
Naśmiewanie się, szyderstwo, użycie spotęgowanej ironii.
Alternatywne nazwy
fastidium
Wyrażenie pogardy, wstrętu do danej osoby, obiektu lub zjawiska.
Sprzeczność pomiędzy dosłownym, a zamierzonym znaczeniem wypowiedzi.