Tag: pogarda

Antypersonifikacja
(też: antiprosopopoeia)

Przedstawienie człowieka jako rzeczy nieożywionej

Sarkazm
(też: amara irrisio)

Naśmiewanie się, szyderstwo, użycie spotęgowanej ironii.

Abominatio
(też: fastidium)

Wyrażenie pogardy, wstrętu do danej osoby, obiektu lub zjawiska.

Tapeinoza

Nadanie obiektowi przesadnie pospolitej nazwy.

Ironia

Sprzeczność pomiędzy dosłownym, a zamierzonym znaczeniem wypowiedzi.
Subskrybuj Tag: pogarda