Tag: porównanie

Adynaton

Wyrażenie niemożliwości w przesadzony sposób.

Porównanie
(też: Comparatio )

Zestawienie dwóch zjawisk mających wspólną cechę.
Subskrybuj Tag: porównanie